Undervaka tar tempen på offentlighetsprincipen!

En grundläggande rättighet

Sveriges grundlagar ger alla medborgare rätt till demokratisk insyn i staten, kommunerna och landstingen. Undervaka granskar under våren 2017 hur Sveriges kommuner följer grundlagen.

Demokratin förutsätter granskning

Demokrati börjar med allmänna val. Men sedan krävs också aktiva medborgare och journalister, som granskar den offentliga verksamheten. Om vi inte bryr oss märker vi heller inte av korruption, slöseri med allmänna medel, eller maktmissbruk.

Skapar värden för alla

Alla kan ha stor nytta av att hämta handlingar, information och data från våra myndigheter. Allmänhet, journalister, studenter, föreningar och företag – alla kan bidra till att upprätthålla vår rätt att ta del av allmänna handlingar och offentlig information.

Så funkar undervakningen!

 

 

1. Begäran om utlämnande av handlingar

Vi begär ut kommunchefernas e-postloggar samt kommunstyrelsernas diarielistor, med stöd av tryckfrihetsförordningen bestämmelser om handlingsoffentlighet. För att undersöka myndigheternas attityd till digital offentlighet ber vi särskilt om att få handlingarna skickade via e-post.

2. Granskning och indexering

I april och maj följer vi upp alla myndigheters svar och bedömer öppenheten med stöd av variabler för svarstid, möjlighet till e-utlämnande, ev avgift för kopior, möjlighet att läsa diariet på nätet, samt en bedömning av kommunernas kunskaps- och servicenivå.

3. Analys av resultaten

Under senare delen av maj och första hälften av juni analyserar vi resultaten från granskningen och börjar presentera materialet på sidan ”index”.

Slutrapportering i Almedalen

I slutet av juni publicerar vi Undervakas offentlighetsrapport för 2017. Undersökningen är den mest omfattande granskning av offentlighetsprincipens tillämpning som hittills har genomförts i Sverige. Den 3 juli kl 10.00 – 10.45 under Almedalsveckan, diskuterar vi rapportens resultat med Journalistförbundet, JK Anna Skarhed, samt ytterligare några personer med goda kunskaper om offentlighetsfrågor. Rapporten, och de data som vi har samlat ihop, kommer också att vara tillgängliga här på undervaka.se