Varför behövs din hjälp för att granska insynen i kommuner?

En grundläggande rättighet.

Sveriges grundlag ger varje medborgare rätt till insyn i Sveriges alla myndigheter. Genom åren har ändå insynen försämrats avsevärt. Genom Undervaka.se kan Du granska om Din kommun följer lagen!

Ett demokratiproblem.

Insyn i statliga, regionala och kommunala myndigheter är en förutsättning för en demokrati utan korruption. Med Undervaka.se kan du vara med att granska kommunerna. På så sätt ser vi till att offentlighetsprincipen upprätthålls.

En källa till värdeskapande.

Alla kan ha stor nytta av offentlighetsprincipen. Den är till för dig som medborgare som i olika situationer, sysselsättningar och syften behöver eller vill ta hjälp av fakta för att stödja din sak.

Så här Undervakar du!

 

 

1. Hämta testet

Använd dig av rapportbladet under sidan ”granska” (under utveckling) för att testa din kommun.

2. Gör en granskning!

Utför testet genom att följa instruktionerna.

3. Dela resultatet!

Fyll i och ladda upp resultatet av din granskning här på Undervaka.se

Vad händer sen?

 

Resultaten från ditt bidrag kvalitetskontrolleras av Undervaka.se. Sedan blir det del av en större undersökning kring hur väl våra svenska kommuner och myndigheter följer offentlighetsprincipen.

Granskningar presenteras kontinuerligt på hemsidan och sammanställs under sommaren 2017.