Undervaka har tagit tempen på offentlighetsprincipen 2017

 

Klicka på kartan eller här (nytt fönster) för att komma till den interaktiva kartan som visar resultaten för varje kommun

 

Rapport

”På väg mot en digital offentlighetsprincip – slutrapport från projektet Undervaka”

Ladda ned här eller se fler publikationer.

 

Index

För att ta del av vårt öppenhetsindex 2017 och dess rådata – klicka här.

 

Varför undervaka?

En grundläggande rättighet

Sveriges grundlagar ger alla medborgare rätt till demokratisk insyn i staten, kommunerna och landstingen. Undervaka granskar under våren 2017 hur Sveriges kommuner följer grundlagen.

Demokratin förutsätter granskning

Demokrati börjar med allmänna val. Men sedan krävs också aktiva medborgare och journalister, som granskar den offentliga verksamheten. Om vi inte bryr oss märker vi heller inte av korruption, slöseri med allmänna medel, eller maktmissbruk.

Skapar värden för alla

Alla kan ha stor nytta av att hämta handlingar, information och data från våra myndigheter. Allmänhet, journalister, studenter, föreningar och företag – alla kan bidra till att upprätthålla vår rätt att ta del av allmänna handlingar och offentlig information.

Så funkar undervakningen!

 

 

1. Begäran om utlämnande av handlingar

Vi begär ut kommunchefernas e-postloggar samt kommunstyrelsernas diarielistor, med stöd av tryckfrihetsförordningen bestämmelser om handlingsoffentlighet. För att undersöka myndigheternas attityd till digital offentlighet ber vi särskilt om att få handlingarna skickade via e-post.

2. Granskning och indexering

I april och maj följer vi upp alla myndigheters svar och bedömer öppenheten med stöd av variabler för svarstid, möjlighet till e-utlämnande, ev avgift för kopior, möjlighet att läsa diariet på nätet, samt en bedömning av kommunernas kunskaps- och servicenivå.

3. Analys av resultaten

Under senare delen av maj och första hälften av juni analyserar vi resultaten från granskningen och börjar presentera materialet på sidan ”index”.

Slutrapportering i Almedalen

I början av juli publicerade vi Undervakas offentlighetsrapport för 2017. Undersökningen är den mest omfattande granskning av offentlighetsprincipens tillämpning som hittills har genomförts i Sverige.

Under Almedalsveckan diskuterade Malin Isaksson från Undervaka rapportens resultat med Ulrica Widsell, vice ordförande Journalistförbundet, Justitiekansler Anna Skarhed, Anna Troberg, ordförande DIK, samt Malin Crona, journalist.

Så här sammanfattade Anna Skarhed dagens situation: ”Vi har en lagstiftning som är så krånglig att inte ens experterna förstår den och kan tillämpa den – det är inte okej!” Lyssna på hela paneldebatten i Journalistpodden #131

Rapporten, och de data som vi har samlat ihop, är också tillgängliga här på undervaka.se/index.