UNDERVAKA.SE KOMMUNER

Undervakas öppenhetsindex 2017

Hej! Här är en guide till hur du kan läsa detta öppenhetsindex. Indexet utgörs av ett genomsnitt av fem variabler, poängsatta 0–10 i samband med två granskningstillfällen (kallat ”E-postlogg” och ”Diarium”), där 0 = inte öppen och 10 = öppen. De ingående variablerna är:

1. Utlämnande i elektronisk form (E-utlämning)

2. Skyndsamt utlämnande (Svarstid)

3. Avgifter för utlämnande (Avgift)

4. Service- och kunskapsnivå (Sammanvägd)

5. Publicering av diarium

Ett högt indexvärde tyder alltså på att den granskade kommunstyrelsen följer offentlighetsprincipen och ger medborgare och journalister goda möjligheter till insyn. De ingående variablerna beskrivs närmare i rapporten på sida 24. Mer om metoden och Undervakas öppenhetsindex finns att läsa på https://undervaka.se/index/

Du kan också se indexet i tabellform: Alla kommunstyrelser 2017 A-Ö

* = ofullständiga data, ej indexerad

Färglegend

Färg Värde Beskrivning
0-1 Ej öppen, stora brister
1-2
2-3
3-4
4-5 Delvis öppen, nämnvärda brister
5-6
6-7 Öppen, mindre brister
7-8
- Ofullständiga data, ej indexerad