Undervaka, vi övervakar – underifrån

Snart kommer projektet Undervaka igång, där allmänheten kan vara med och undersöka hur det egentligen står till med offentlighetsprincipen och insynen ute i landets kommuner.

Vi som ligger bakom projektet är Malin Isaksson och Julia Navrén från journalistprogrammet på Stockholms Universitet. Vi gjorde det här projektet i mindre format i en kurs i mediejuridik i våras (den finns att hitta här) och märkte att det finns ett stort behov av den här typen av undersökningar.

Projektet finansieras av Internetfonden och utförs i samarbete med Open Knowledge Sweden.