Bakgrund

Ett demokratiproblem

Det är ingen hemlighet att journalistiken blir allt mer centrerad till de större städerna, vilket kan göra att den lokala granskningen uteblir. Vi vill genom vårt projekt hjälpa till att fylla ut en del av det tomrummet som den tidigare lokaljournalistiken fyllde i större utsträckning. Genom att tillsammans med dig fortsätta använda oss av offentlighetsprincipen ser vi till att kommunerna upprätthåller och förbättrar demokratisk insyn.

Varför vi fokuserar på digital insyn (elektronisk begäran)

När Undervaka startade 2017 var digitala verktyg en självklarhet för de flesta i Sverige. Tyvärr verkade inte svenska myndigheter hängt med. Vår tidigare undersökning visade att det var svårt att få ut handlingar elektroniskt. Vi som utförde granskningen blev som mest ifrågasatta och fick som mest problem när vi begärde ut handlingar digitalt via e-post.

Anonymitet

När man begär ut handlingar har man rätt att göra det anonymt. Ibland är då det enda alternativet att skriva från en anonym e-postadress. Ska man begära ut handlingar från den kommun man bor i finns det till exempel risk att bli igenkänd. Likaså om handlingarna ska skickas via post och du måste uppge din adress förlorar du din rätt till anonymitet.

Historien bakom Undervaka

Malin Isaksson och Julia Navrén deltog under våren 2016 i en undersökning gjord av Stockholms Universitets journalistprogram som tydligt visade att kunskapen om Offentlighetsprincipen har stora brister ute i landets kommuner och myndigheter.

Alla studenter granskade varsin myndighet och det syntes ett tydligt mönster – kunskapen om offentlighetsprincipen hos svenska myndigheter var mycket låg. Resultatet från den undersökningen finns att ladda ned från Stockholms Universitet här. Nyhet om slutseminariet där undersökningen presenterades finns att läsa här.

Efter undersökningen på JMK under våren 2016 och slutpresentationen kontaktades Julia Navrén av Mattias Axell, projektledare vid FrågaStaten.se vid Open Knowledge Sverige. Kort därefter involverades Malin Isaksson och projektet vidareutvecklades och namnet Undervaka blev verklighet.

Efter undersökningen såg vi ett behov av att göra en mer komplett undersökning, och vi ställde därför in siktet på landets kommuner under projektet 2017.

Idag är Undervaka under utveckling.