Integritetspolicy

Rätten att vara anonym är en viktig grundbult för en fungerande Offentlighetsprincip. Internet är däremot inte byggt för anonymitet. Därför tycker vi att det är viktigt är att du kan bibehålla en högre nivå av säkerhet och integritet när du besöker Undervaka.se. Alla kommuner har blivit testade kring sin webbsidas integritet och säkerhet av en oberoende ideella föreningen Dataskydd.net nu senast i november 2016. Ingen kommun fick då betyg A eller B på en skala A-E i granskningen.

Vi använder endast analysverktyget Piwik i begränsad utsträckning för att dina uppgifter inte ska delas med 3:e part. Det använder vi för att få en uppfattning om hur vi kan göra Undervaka.se bättre. Om du har synpunkter och åsikter om hur projektets webbsida kan bli bättre

Testa gärna vår hemsida på säkerhetstestet Webbkollen från den ideella föreningen Dataskydd.net.