Projektgrupp

Malin Isaksson

Projektledare och koordinatör

Mattias Axell

Projektassistent och kommunikatör

Johan Eriksson

Rådgivare och rapportförfattare