Publikationer

I juni 2017 publicerade vi våra första publikationer.

– Slutrapport Undervaka 2017 finns att ladda ned här.

– Slutrapport Undervaka 2017 (A4-format för print) finns här:

– Undervaka visualisering av index 2017 – poster i A3-format finns här.