Index

Öppenhetsindex 2017

Vi har utvärderat öppenheten hos Sveriges 290 kommunstyrelser med stöd av fem variabler:

  1. Utlämnande i elektronisk form
  2. Skyndsamt utlämnande
  3. Avgifter för utlämnande
  4. Publicering av diarium
  5. Service- och kunskapsnivå

Dessa variabler har vägts samman till ett öppenhetsindex som kan användas för att jämföra och illustrera graden av öppenhet och transparens i de undersökta myndigheterna.

>> Ta del av Undervakas interaktiva öppenhetsindex genom att klicka här (nytt fönster öpppnas) eller på kartan här intill.

Översikt A-Ö

Alla kommunstyrelser och deras indexvärden A-Ö

Alla kommunstyrelser rankade 1 – 286

Publikationer

Se också publikationer där du bland annat kan hitta vår slutrapport från granskningen 2017.

Rådata

Ladda ned resultatet av indexeringen som kalkylarksdokument här Undervaka_2017_Index-Kommuner (version 1).

Hämta sammanfattning av svaren på enkäten ”Så mår den svenska offenlighetsprincipen”.