Index

Här kommer resultatet av vår granskning att publiceras i slutet av juni 2017. Vi kommer att utvärdera öppenheten hos Sveriges 290 kommunstyrelser med stöd av fem variabler:

  1. Utlämnande i elektronisk form
  2. Skyndsamt utlämnande
  3. Avgifter för utlämnande
  4. Publicering av diarium
  5. Service- och kunskapsnivå

Dessa variabler väger vi sedan samman i form av ett öppenhetsindex som kan användas för att jämföra och illustrera graden av öppenhet och transparens i de undersökta myndigheterna.