Boka oss för seminarier och workshops!

Vi på Undervaka.se tillhandahåller både föreläsningar och workshops.

Föreläsningar

Vill du lära dig mer om offentlighetsprincipen?

Under våra föreläsningar informerar vi om

  • historian bakom offentlighetsprincipen
  • varför den kom till
  • vad den betyder i praktiken
  • dess potential i ett digitalt informationssamhälle
  • hur Du kan använda den till Din fördel!

Workshops

Vill du lära dig hur du och din organisation kan nyttja offentlighetsprincipen till din fördel i praktiken?

Genom att boka oss för workshop får ni lära hur ni kan ta del av allmänna handlingar som gagnar er organisations verksamhet och sak.

Mer information för att boka oss för föreläsningar och workshops kommer att finnas här snart.

Kontakta oss

Om du vill veta mer klicka här för att kontakta oss!