Seminarier och workshops

Undervaka erbjuder föreläsningar och workshops.

Föreläsningar

Vill du lära dig mer om offentlighetsprincipen? Under våra föreläsningar informerar vi om:

  • Historien bakom offentlighetsprincipen
  • Hur offentlighetsprincipen fungerar i praktiken
  • Offentlighetsprincipens potential i ett digitalt informationssamhälle
  • Hur du och din organisation kan bygga tjänster, produkter och andra värden på offentlighetsprincipens grund.

Workshops

Vill du lära dig hur du och din organisation kan nyttja offentlighetsprincipen till din fördel i praktiken?

Vill du veta hur offentlighetsprincipen kan användas för att skapa nya former av medborgarjournalistik?

Genom att boka oss för workshop får ni arbeta praktiskt med frågor som rör offentlighetsprincipen, och hur den kan användas i ert dagliga arbete.

Jobbar du på en myndighet? Undervaka kan testa öppenheten i er myndighet med stöd av vårt öppenhetsindex för att hitta styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter.

Både föreläsningar och workshops kan anpassas efter era behov, så kontakta oss om ni vill veta mer!

Kontakta oss

Om du vill veta mer klicka här för att kontakta oss!