Därför undervakar vi via e-post

När vi bestämde oss att sätta igång ett projekt där vi skulle testa om landets kommuner följer offentlighetsprincipen var det flera faktorer som påverkade. Under kursen i Mediejuridik på Stockholms Universitet när vi gjorde ett liknande test såg vi att kunskapen var dålig och såg ett behov av att fräscha upp minnet hos myndigheterna.

Oftast var problemet att personalen vi mötte inte visste tillräckligt mycket om offentlighetsprincipen för att kunna hantera begäran korrekt. Ett annat problem vi stötte på var att det var svårt att få ut handlingar digitalt, trots att det var dokument som redan fanns i datorn.

Det här har vi valt att ta fasta på och bara testa att begära ut handlingar via e-post. Att alla människor har en e-postadress och använder den för en stor del av sin kommunikation är ingen nyhet och borde inte vara ett problem i kontakten med myndigheter och kommuner. Dessutom vill de ofta att vi medborgare utför många ärenden via nätet och olika typer av formulär.

När man drar det till sin spets är det en demokratifråga, alla människor har inte förutsättningarna att ta sig till kommunernas kontor för att till exempel begära ut en handling. Har det med ens egen kommun att göra kan det också vara så att man avslöjar vem man är genom att dyka upp  personligen, trots att alla som begär ut handlingar har rätt att vara anonyma.

Det finns inget som tvingar kommunerna att ge ut handlingar digitalt, men det är ändå en fråga om servicetänk och att helt enkelt hänga med i teknikutvecklingen.

undervaka.se, color, logo, cc-by-sa 4.0, text

Färdig logotyp och rapportformulär

Vi har kommit en bit på väg med att färdigställa Undervaka.se, nu har vi äntligen en snygg logga till exempel. Så här ser den ut:

 

Vi har även lagt upp en första version av rapportformuläret på vår hemsida, det hittar du här. De frågeställningar vi har valt är tänkt ska representera hela processen av en begäran om allmän handling, allt från att veta vart man ska vända sig till att handlingen finns i din hand (eller dator i det här fallet).

Vi är alltid intresserade av konstruktiv feedback, så alla som har synpunkter på rapportformuläret är välkomna att höra av sig till malin[snabel-a]undervaka[punkt]se eller mattias[snabel-a]undervaka[punkt]se.