Därför undervakar vi via e-post

När vi bestämde oss att sätta igång ett projekt där vi skulle testa om landets kommuner följer offentlighetsprincipen var det flera faktorer som påverkade. Under kursen i Mediejuridik på Stockholms Universitet när vi gjorde ett liknande test såg vi att kunskapen var dålig och såg ett behov av att fräscha upp minnet hos myndigheterna.

Oftast var problemet att personalen vi mötte inte visste tillräckligt mycket om offentlighetsprincipen för att kunna hantera begäran korrekt. Ett annat problem vi stötte på var att det var svårt att få ut handlingar digitalt, trots att det var dokument som redan fanns i datorn.

Det här har vi valt att ta fasta på och bara testa att begära ut handlingar via e-post. Att alla människor har en e-postadress och använder den för en stor del av sin kommunikation är ingen nyhet och borde inte vara ett problem i kontakten med myndigheter och kommuner. Dessutom vill de ofta att vi medborgare utför många ärenden via nätet och olika typer av formulär.

När man drar det till sin spets är det en demokratifråga, alla människor har inte förutsättningarna att ta sig till kommunernas kontor för att till exempel begära ut en handling. Har det med ens egen kommun att göra kan det också vara så att man avslöjar vem man är genom att dyka upp  personligen, trots att alla som begär ut handlingar har rätt att vara anonyma.

Det finns inget som tvingar kommunerna att ge ut handlingar digitalt, men det är ändå en fråga om servicetänk och att helt enkelt hänga med i teknikutvecklingen.

undervaka.se, color, logo, cc-by-sa 4.0, text

Färdig logotyp och rapportformulär

Vi har kommit en bit på väg med att färdigställa Undervaka.se, nu har vi äntligen en snygg logga till exempel. Så här ser den ut:

 

Vi har även lagt upp en första version av rapportformuläret på vår hemsida, det hittar du här. De frågeställningar vi har valt är tänkt ska representera hela processen av en begäran om allmän handling, allt från att veta vart man ska vända sig till att handlingen finns i din hand (eller dator i det här fallet).

Vi är alltid intresserade av konstruktiv feedback, så alla som har synpunkter på rapportformuläret är välkomna att höra av sig till malin[snabel-a]undervaka[punkt]se eller mattias[snabel-a]undervaka[punkt]se.

Första månaden med Undervaka.se!

Januari 2017

 

Nu har första månaden gått i vårt arbete med projektet Undervaka och hittills rullar allt på. Vi har fixat en Facebookprofil, ett Twitter-konto och en hemsida: undervaka.se. Vi har även skaffat lite proffsigare mailadresser så numera når man mig och Julia på e-postadresserna malin@undervaka.se och julia@undervaka.se.

 

Rapportbladen som ska användas vid indexeringen är i stort sett klara efter rådgivning och samtal med Tryck- och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke. Vi har tagit fram de lagparagrafer och JO- beslut som är aktuell i varje frågeformulering och jobbar nu med att hitta en snygg och bra lösning för att både få upp frågeformuläret och att sedan kunna visualisera indexeringen på ett snyggt och pedagogiskt sätt. Med detta har vi bland annat fått hjälp och support av Leo Wallentin på Journalism++.

 

Vi har redan nu fått upp en enkel WordPress- sida, med hjälp av Mattias Axell på Fråga staten.

 

Förutom allt jobb med att lösa det tekniska och att ta fram indexeringsmaterial har det blivit en hel del ringande och mailande för att fortsätta arbetet med att knyta kontakter och att engagera människor att undervaka. Vi har bland annat kontakt med flera universitet och folkhögskolor med någon form av journalistik- eller medieinriktning för att eventuellt kunna komma dit och hålla seminarium längre fram i vår.

 

Tack för en bra första månad!

 

Vi väntar med spänning på vad februari har att erbjuda.

Pressmeddelande Internetfonden

Undervaka.se är stolta över att vara ett av de sex projekt som Internetfonden tror på och har valt att finiansiera för år 2017. Internetfonden har släppt ett pressmeddelande på sin hemsida och så här skrev de om oss:
Undervaka.se – ett digitalt kvalitetsindex för tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen
Journalistiken i Sverige och runtom i världen pressas hårt ekonomiskt och den granskning av offentlig sektor som förr skedde dagligen blir allt mer sällsynt. Den minskade kunskapen om offentlighetslagarna är en av faktorerna som leder till att insynen i den offentliga sektorns verksamhet försämrats drastiskt de senaste åren.
Syftet med projektet är att göra ett digitalt index för hur väl offentlig sektor följer offentlighetsprincipen. Det ska göras genom ett test som i princip vem som helst kan utföra med hjälp av ett standardiserat rapportblad. Resultatet ska sedan sammanställas och redovisas öppet på hemsidan och även ligga till grund för ett index över hur kommuner och landsting sköter öppenheten. Bakom projektet står Open Knowledge Sverige.

Undervaka, vi övervakar – underifrån

Snart kommer projektet Undervaka igång, där allmänheten kan vara med och undersöka hur det egentligen står till med offentlighetsprincipen och insynen ute i landets kommuner.

Vi som ligger bakom projektet är Malin Isaksson och Julia Navrén från journalistprogrammet på Stockholms Universitet. Vi gjorde det här projektet i mindre format i en kurs i mediejuridik i våras (den finns att hitta här) och märkte att det finns ett stort behov av den här typen av undersökningar.

Projektet finansieras av Internetfonden och utförs i samarbete med Open Knowledge Sweden.