Undersökning 2: Protokoll från senaste mötet i kommunfullmäktige

Handling 2: Begäran om protokoll från senaste mötet i kommunfullmäktige:

 

Hej!

Jag skulle vilja begära ut protokollet från senaste mötet i kommunfullmäktige.

Hälsningar

(Namn eller Pseudonym)

 

 

Om de inte vill ge ut handlingen kan du svara så här:

Hej!

XXXXXX räknas som en allmän handling och enligt tryckfrihetsförordningens 2 kapitel 1§ har jag rätt att ta del av allmänna handlingar.

Begäran ska dessutom enligt samma lag hanteras skyndsamt.

Hälsningar

(Namn eller Pseudonym)

 

Om de hänvisar till sekretess kan du svara så här:

Hej!

Jag skulle vilja att ni skickar de lagrum till mig som stödjer att uppgifterna är klassade som sekretess.

Hälsningar

(Namn eller Pseudonym)

 

Om de inte svarat eller skickat handlingen inom två dagar kan du skicka detta svar:

Hej!

Jag begärde ut handling XXXXXX för cirka två dagar sedan. Jag vill bara påminna er om att en begäran av allmänna handlingar ska behandlas skyndsamt enligt Tryckfrihetsförordningens 2 kapitel 12§.

Hälsningar

(Namn eller Pseudonym)

 

Om de vill ta betalt för handlingen kan du skicka detta svar:

Hej!

Kommuner har ingen rätt att ta ut avgift för allmänna handlingar om det inte fastställts en taxa i kommunfullmäktige för både digitala handlingar och handlingar i pappersform. Jag skulle därför vilja ha detta beslut skickat till mig först.

Avgiftsförordningen gäller endast statliga myndigheter, alltså inte kommuner och landsting.

Här finns ett JO-beslut som stödjer min sak: https://www.jo.se/PageFiles/7406/1149-2015.pdf

Hälsningar

(Namn eller Pseudonym)