Nyheter

Undervaka.se föreläser om nyskapande journalistik och granskning vid Lunds Universitet!

Hur kan blivande journalister utveckla vår syn på offentlighet, insyn och demokrati – samtidigt som de åstadkommer innovativ journalistik?

Det är frågor som Malin Isaksson kommer att prata om idag, den 2:a maj 2017 , tillsammans med 40 journaliststudenter vid Lunds Universitet. Malin är projektledare vid Undervaka.se och studerar själv på journalistprogrammet vid JMK i Stockholm.

I februari blev Undervaka.se kontaktade av journalistprogrammets utbildningsansvarige, Andreas Mattson. Andreas ville ha med Undervaka.se som gästföreläsare under vårterminen 2017. Undervakas arbete passade bra med Andreas ambitioner att förankra studenternas teoretiska kunskaper i en handfast, praktisk verklighet. Hur går det till att granska en myndighet – och vilka hinder kan studenterna räkna med att stöta på, exempelvis i form av sekretess, avgifter och svårigheter att hitta rätt?

Malin Isaksson fokuserar i sin gästföreläsning på hur studenter kan integrera sina kunskaper om offentlighetsprincipen och granskande journalistik i studentprojektet ”Brogranskarna”. Brogranskarna undersöker Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn från olika perspektiv. Malin Isaksson kommer under dagen vid LU bland annat berätta om:

  • Sin bakgrund och varför hon vill bli journalist.
  • Vägen fram till Undervaka.se och kontakterna med Open Knowledge Sverige.
  • Nya digitala affärsmodeller för öppen och tillgänglig journalistik.
  • Möjligheten att delta i ett innovativt nätverk av journalister, inriktat på nya digitala verktyg och medskapande läsare.
  • Idén om ett kreativt labb som experimenterar kring olika aspekter av nyheter och medier.
  • Hur Undervaka.se, Fråga Staten och liknande projekt kan bidra till att främja insynen och stärka den granskande journalistiken.

Dessutom kommer Malin att:

  • Coacha studenter i granskande journalistik, med offentlighetsprincipen som främsta verktyg.
  • Ha en praktisk verkstad kring de metoder och ramverk som Undervaka utgår ifrån.

Undervaka vill bidra till ett samhälle som använder ny teknik och innovativa metoder för att bygga en starkare offentlighet och en faktabaserad, granskande journalistik. Vi befinner oss fortfarande i datoriseringens, digitaliseringens och nätverkandets begynnelse – allt kan fortfarande formas och utvecklas! Därför ser vi det som extra viktigt att möta de studenter som i framtiden kommer att både använda och stärka den svenska offentlighetsprincipen.

Vi tackar som alltid Internetfonden och IIS för finansiering att göra detta projekt under våren 2017!

 

Undervaka.se föreläser för studenter på Scouternas Folkhögskola

Mycket händer med Undervaka-projektet! Under veckan har  vi förberett det sista inför att vi idag ska föreläsa på Scouternas folkhögskola, och på så sätt få vara en del i deras kurs Projektledning.

Varför föreläser ett Internetfokuserat projekt som Undervaka.se för blivande projektledare?

Anledningen är ganska enkel. Varje person som på något sätt arbetar inom områden som berör kommuner eller andra delar i offentlig sektor kan dra nytta av Offentlighetsprincipen.

Kursen Projektledning på Scouternas Folkhögskola beskrivs följande: ”Lär dig att leda och utvärdera projekt i föreningsliv, studentliv, idéburna organisationer eller som social entreprenör”.

Vi kommer med vår föreläsning utbilda framtida projektledare i hur de kan använda sig av Offentlighetsprincipen i sina projekt. Dessutom vill vi visa vilka möjligheter som finns och vilka framgångar man kan nå om man känner till sin rätt och vågar nyttja den.

Samtidigt hur deras användning och spridning av detta värdefulla verktyg och de oändliga informationsresurser som finns att ta del av kan hjälpa dem att nå framgångar med deras projekt.

Dessutom ger det oss tillfälle att utbilda människor i att undervaka och bidra till vår kvalitetsgranskning av Offentlighetsprincipen. Att fler människor i Sverige behöver uppmärksammas kring situationen i Sverige och kan hjälpa till med att ställa krav på att insynen i offentlig sektor upprätthåller en hög lägstanivå och blir mer digital.

Vad kommer vi prata om?

Vi kommer till en början ge en överblick över tillkomsten av Offentlighetsprincipen och hur denna resurs är relevant för alla människor samt hur den kan stärka studenterna. Därför kommer vi berätta om hur man kan nyttja den till sin fördel som projektledare. Sedan går vi in i en mer konkret verkstad för att testa på att undervaka. Där kommer studenterna få lära sig om hur de kan granska kommuner och myndigheter. Dessutom får de tips på hur de kan använda Offentlighetsprincipen i sina nuvarande eller framtida engagemang och verksamheter.

Slutligen avrundar vi kring med en presentation om resan bakom systerprojektet FrågaStaten.se och projektet Undervaka.se med bland annat olika verktyg och metoder.

Är ni intresserade av att lära er om Offentlighetsprincipen och undervakning?

Vi föreläser gärna och utbildar fler runt om i landet och håller dessutom gärna workshops.

Vi tackar som alltid IIS och Internetfonden för det fina stöd vi får av dem för att göra Undervaka.se till verklighet och jobba för ökad insyn med hjälp av de digitala möjligheterna!

Därför undervakar vi via e-post

När vi bestämde oss att sätta igång ett projekt där vi skulle testa om landets kommuner följer offentlighetsprincipen var det flera faktorer som påverkade. Under kursen i Mediejuridik på Stockholms Universitet när vi gjorde ett liknande test såg vi att kunskapen var dålig och såg ett behov av att fräscha upp minnet hos myndigheterna.

Oftast var problemet att personalen vi mötte inte visste tillräckligt mycket om offentlighetsprincipen för att kunna hantera begäran korrekt. Ett annat problem vi stötte på var att det var svårt att få ut handlingar digitalt, trots att det var dokument som redan fanns i datorn.

Det här har vi valt att ta fasta på och bara testa att begära ut handlingar via e-post. Att alla människor har en e-postadress och använder den för en stor del av sin kommunikation är ingen nyhet och borde inte vara ett problem i kontakten med myndigheter och kommuner. Dessutom vill de ofta att vi medborgare utför många ärenden via nätet och olika typer av formulär.

När man drar det till sin spets är det en demokratifråga, alla människor har inte förutsättningarna att ta sig till kommunernas kontor för att till exempel begära ut en handling. Har det med ens egen kommun att göra kan det också vara så att man avslöjar vem man är genom att dyka upp  personligen, trots att alla som begär ut handlingar har rätt att vara anonyma.

Det finns inget som tvingar kommunerna att ge ut handlingar digitalt, men det är ändå en fråga om servicetänk och att helt enkelt hänga med i teknikutvecklingen.

undervaka.se, color, logo, cc-by-sa 4.0, text

Färdig logotyp och rapportformulär

Vi har kommit en bit på väg med att färdigställa Undervaka.se, nu har vi äntligen en snygg logga till exempel. Så här ser den ut:

 

Vi har även lagt upp en första version av rapportformuläret på vår hemsida, det hittar du här. De frågeställningar vi har valt är tänkt ska representera hela processen av en begäran om allmän handling, allt från att veta vart man ska vända sig till att handlingen finns i din hand (eller dator i det här fallet).

Vi är alltid intresserade av konstruktiv feedback, så alla som har synpunkter på rapportformuläret är välkomna att höra av sig till malin[snabel-a]undervaka[punkt]se eller mattias[snabel-a]undervaka[punkt]se.

Första månaden med Undervaka.se!

Januari 2017

 

Nu har första månaden gått i vårt arbete med projektet Undervaka och hittills rullar allt på. Vi har fixat en Facebookprofil, ett Twitter-konto och en hemsida: undervaka.se. Vi har även skaffat lite proffsigare mailadresser så numera når man mig och Julia på e-postadresserna malin@undervaka.se och julia@undervaka.se.

 

Rapportbladen som ska användas vid indexeringen är i stort sett klara efter rådgivning och samtal med Tryck- och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke. Vi har tagit fram de lagparagrafer och JO- beslut som är aktuell i varje frågeformulering och jobbar nu med att hitta en snygg och bra lösning för att både få upp frågeformuläret och att sedan kunna visualisera indexeringen på ett snyggt och pedagogiskt sätt. Med detta har vi bland annat fått hjälp och support av Leo Wallentin på Journalism++.

 

Vi har redan nu fått upp en enkel WordPress- sida, med hjälp av Mattias Axell på Fråga staten.

 

Förutom allt jobb med att lösa det tekniska och att ta fram indexeringsmaterial har det blivit en hel del ringande och mailande för att fortsätta arbetet med att knyta kontakter och att engagera människor att undervaka. Vi har bland annat kontakt med flera universitet och folkhögskolor med någon form av journalistik- eller medieinriktning för att eventuellt kunna komma dit och hålla seminarium längre fram i vår.

 

Tack för en bra första månad!

 

Vi väntar med spänning på vad februari har att erbjuda.

Pressmeddelande Internetfonden

Undervaka.se är stolta över att vara ett av de sex projekt som Internetfonden tror på och har valt att finiansiera för år 2017. Internetfonden har släppt ett pressmeddelande på sin hemsida och så här skrev de om oss:
Undervaka.se – ett digitalt kvalitetsindex för tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen
Journalistiken i Sverige och runtom i världen pressas hårt ekonomiskt och den granskning av offentlig sektor som förr skedde dagligen blir allt mer sällsynt. Den minskade kunskapen om offentlighetslagarna är en av faktorerna som leder till att insynen i den offentliga sektorns verksamhet försämrats drastiskt de senaste åren.
Syftet med projektet är att göra ett digitalt index för hur väl offentlig sektor följer offentlighetsprincipen. Det ska göras genom ett test som i princip vem som helst kan utföra med hjälp av ett standardiserat rapportblad. Resultatet ska sedan sammanställas och redovisas öppet på hemsidan och även ligga till grund för ett index över hur kommuner och landsting sköter öppenheten. Bakom projektet står Open Knowledge Sverige.

Undervaka, vi övervakar – underifrån

Snart kommer projektet Undervaka igång, där allmänheten kan vara med och undersöka hur det egentligen står till med offentlighetsprincipen och insynen ute i landets kommuner.

Vi som ligger bakom projektet är Malin Isaksson och Julia Navrén från journalistprogrammet på Stockholms Universitet. Vi gjorde det här projektet i mindre format i en kurs i mediejuridik i våras (den finns att hitta här) och märkte att det finns ett stort behov av den här typen av undersökningar.

Projektet finansieras av Internetfonden och utförs i samarbete med Open Knowledge Sweden.